Będzie promować dialog oraz angażowanie się młodych ludzi w życie społeczne i polityczne – Nikola Wardziak z Jaworzyny Śląskiej została powołana na ambasadorkę Unijnego Dialogu Młodzieżowego jako reprezentantka województwa dolnośląskiego. To z całą pewnością wielkie wyróżnienie dla Nikoli.

Nikola Wardziak została powołana na tę funkcję przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundację Inicjatyw Młodzieżowych. – To dla mnie wielki zaszczyt, ale też istotne zadanie, które zamierzam podjąć z pełnym zaangażowaniem. To niezwykła możliwość, by angażować się w promowanie dialogu i współpracy młodzieżowej między Polską a Unią Europejską. Jestem gotowa podejmować działania, które przyczynią się do budowania mostów między kulturami, wspierania innowacyjnych projektów oraz inspirowania do większego zrozumienia i solidarności wśród młodych Europejczyków. Unijny Dialog Młodzieżowy to mechanizm, umożliwiający wymianę poglądów między młodymi ludźmi a decydentami w ramach strategii UE na rzecz młodzieży, która skupia się na angażowaniu i łączeniu ze sobą młodych ludzi oraz wzmacnianiu ich pozycji. Mam nadzieję na aktywną współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz młodzieżą, w celu promowania wartości demokratycznych, aktywności obywatelskiej oraz wzmacniania świadomości europejskiej w naszej społeczności. Wierzę, że poprzez naszą współpracę uda nam się stworzyć bardziej otwarte i zaangażowane środowisko dla wszystkich młodych mieszkańców Dolnego Śląska – komentuje Nikola Wardziak