Każdego dnia dbają o swoje sołectwa, reprezentując ich na terenie gminy. Planują działania, integrują, zabiegają o inwestycje. W czwartek, 9 maja sołtysi z gminy Jaworzyna Śląska podsumowali minioną kadencję. Dla niektórych była ona pierwsza, dla innych – kolejna. Rekordzistą jest sołtys Piotrowic Świdnickich – Krzysztof Pawłowski, który funkcję sołtysa piastuje od 1998 r.

W maju i czerwcu we wszystkich miejscowościach naszej gminy odbędą się zebrania sołeckie, na których mieszkańcy wybiorą sołtysów i rady sołeckie na kadencję 2024-2029. Tymczasem w czwartek, 9 maja w Milikowicach odbyło się spotkanie dotychczasowych sołtysów. Wzięli w nim udział burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz i jego zastępca Justyna Chrebela. Dziękuję za waszą, często trudną, pracę na rzecz rozwoju waszych małych ojczyzn, ale też całej gminy. Za sumienne wykonywanie obowiązków, dbałość o sołectwa. To dzięki waszemu zaangażowaniu udało się zrealizować wiele inwestycji. Jednocześnie życzę powodzenia w nadchodzących wyborach sołeckich – mówił burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. Wszystkim sołtysom wręczono symboliczne upominki.

Spotkanie stało się także okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, które w kolejnych latach mogą okazać się przydatne do jeszcze lepszego rozwoju sołectw i planowania dalszych działań.

Sołtysi w kadencji 2019 – 2024

Bagieniec Bożena Ustinow (sołtys od 2011 r.)

Bolesławice – Wojciech Karniej (sołtys od 2019 r.)

Nowice – Sebastian Bujalski (sołtys od 2022 r., został wybrany po zmarłym wieloletnim sołtysie Tadeuszu Duśko)

Tomkowa – Krzysztof Kociołek (sołtys od 2011 r.)

Stary Jaworów – Kazimierz Chęcik (sołtys od 2014 r.)

Milikowice – Władysław Laszków (sołtys od 2019 r.)

Witków – Czesława Radomska-Sucholas (sołtys od 2011 r.)

Nowy Jaworów – Andrzej Bytniewski (sołtys od 2019 r.)

Pasieczna – Andrzej Samek (sołtys od 2019 r.)

Piotrowice Świdnickie – Krzysztof Pawłowski (sołtys od 1998 r.)

Pastuchów – Danuta Stelmach (sołtys od 2014 r.)

Czechy – Wojciech Kroczyński (sołtys od 2019 r.)