Utworzenie komisji stałych będzie przedmiotem obrad radnych podczas sesji nadzwyczajnej, jaka odbędzie się w piątek, 10 maja o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3.

Porządek obrad:

* otwarcie sesji

* złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną

* podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej

* podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

* podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów

* podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

* podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego

* podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Zdrowia i Opieki Społecznej

* podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

* zakończenie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.