Do 10 tys. zł mogą otrzymać Koła Gospodyń Wiejskich w programie grantowym „Eko-gospodyni” na działania związane z edukacją ekologiczną i promocją postaw proekologicznych w lokalnym środowisku.

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” rozpoczęła nabór wniosków w czwartej edycji programu grantowego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Eko-gospodyni”. Maksymalna wysokość grantu to 10 tys. zł. W sumie do rozdysponowania w programie jest 100 tys. zł.  Jedno KGW może złożyć tylko jeden wniosek. Środki można przeznaczyć m.in. na organizację warsztatów ekologicznych i przyrodniczych oraz szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej. Dofinansowane mogą być też działania mające na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych czy działania dotyczące eko-upraw.  

Granty nie mogą być przeznaczone na działania, które nie przyczyniają się do zwiększenia świadomości ekologicznej członkiń KGW oraz ich społeczności lokalnych, w szczególności na zakup indywidualnego sprzętu przeznaczonego dla osoby potrzebującej oraz działania sponsoringowe. 

Wnioski można składać do 31 lipca do godz. 23.59 wyłącznie elektronicznie. Generator oraz regulamin programu dostępne są na stronie:

https://www.pomaganie-krzepi.pl/1932,programy-gran...