W Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Dzięki temu można skorzystać z pomocy pracownika zarówno na etapie składania wniosku, jak i jego rozliczenia. 21 maja organizowane jest spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych programem mieszkańców. 

Spotkanie odbędzie się o godz. 12.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Powstańców 3. Poprowadzą je pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady programu, korzyści płynące z uczestnictwa w programie oraz planowane zmiany. 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Dotację można także uzyskać na prace termomodernizacyjne służące poprawie efektywności energetycznej budynków oraz instalację OZE. Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:  https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie.

Punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać szczegółowe informacje dla mieszkańców, znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.