Od poniedziałku, 13 maja można składać wnioski w programie „Aktywni+”. O środki na aktywizację osób starszych mogą ubiegać się m.in. stowarzyszenia oraz koła gospodyń wiejskich.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło nabór ofert w Programie Wieloletnim na Rzecz Osób Starszych  „Aktywni +”. Tegoroczny budżet programu wynosi 40 mln zł, z czego 38 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, natomiast 2 mln zł na pomoc techniczną. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości od 25 tys. do 250 tys. zł. Muszą też zapewnić 10 proc. wkładu własnego.

Zgodnie z regulaminem dofinansowanie udzielane będzie w czterech obszarach działalności: aktywność społeczna osób starszych, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości m.in. poprzez wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. 

O środki mogą wnioskować organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

Wnioski należy składać od 13 maja do 3 czerwca za pośrednictwem generatora wniosków. Zadania, które otrzymają dofinansowanie powinny być zrealizowane od 1 maja do 31 grudnia 2024 r.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz generator wniosków dostępne są na stronach:

https://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/657

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2025