Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zaprasza potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne spotkania informacyjne związane z naborami w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska.

14 lutego odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne w ramach naboru 9.4.B „Zielone” inwestycje MŚP, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (subregion wałbrzyski). Nabór nr FEDS.09.04-IP.01-062/23 Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.4 Transformacja gospodarcza.

Spotkanie odbędzie się w14 lutego w godz. od 10:00 do 13.00 w Świdnicy, w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej 47(I piętro). Zapisów na spotkanie można dokonać na stronie internetowej www.funduszeuedolnoslaskie.pl w zakładce konferencje i szkolenia.

21 lutego natomiast odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne w ramach naboru 9.4 A Inwestycje MŚP (subregion wałbrzyski). Nabór nr FEDS.09.04-IP.01-065/24. Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku,

Działania 9.4 Transformacja gospodarcza.

Spotkanie odbędzie się 21 lutego w godz. od 10:00 do 13.00 w Świdnicy, w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej 47 (I piętro). Zapisów na spotkanie można dokonać na stronie internetowej www.funduszeuedolnoslaskie.pl w zakładce konferencje i szkolenia

Podczas spotkań zainteresowanym przybliżone zostaną najważniejsze informacje o wymaganiach naboru oraz omówiona zostanie wymagana dokumentacja konkursowa.