Czy wiesz, że 40% odprowadzanego podatku przez osoby zameldowane w naszej gminie, wraca do naszego budżetu? To oznacza więcej środków na inwestycje, które służą nam wszystkim, tj. remonty dróg i chodników, zakup sprzętu do szkół, montaż nowego oświetlenia. Dlatego, jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Jaworzyna Śląska, możesz przeznaczyć część podatku na rozwój infrastruktury, z której korzystasz na co dzień.

Roczny podatek dochodowy PIT, który odprowadzają podatnicy, nie jest przekazywany w całości do Skarbu Państwa. Blisko 40% trafia do wskazanego przez nich samorządu. Dla budżetu gminy to bardzo ważne środki, dzięki którym może ona szybciej się rozwijać, jednocześnie zaspokajając potrzeby mieszkańców. To właśnie podatki, zasilające budżet gminy, przeznaczane są  na budowę i remonty dróg gminnych, chodników, rozwój sieci kanalizacyjnej, infrastruktury społecznej czy placówek oświatowych. Tylko w ciągu minionych kilku lat udało się zrealizować szereg inwestycji w mieście i na wsiach bezpośrednio poprawiających standard naszego życia. Także w najbliższej przyszłości będą one kontynuowane.

Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego na formularzu PIT za 2023 rok, to wpisz:

  • w części A – Urząd Skarbowy w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1/3, 58-100 Świdnica,
  • w części B – adres zamieszkania, Gmina Jaworzyna Śląska i złóż zeznanie podatkowe  w Urzędzie Skarbowym w  Świdnicy.

Jeśli ktoś z Państwa rozliczył już PIT, a jednak chciałby, aby jego podatki służyły w gminie,
w której mieszka, to należy dokonać prostej zmiany. Wystarczy wypełnić formularz ZAP-3 (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej) lub CEIDG-1 (osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą).

Zamelduj się

Osoby, które mieszkają w gminie Jaworzyna Śląska, a jeszcze nie dopełniły obowiązku meldunkowego, powinny niezwłocznie to uczynić. Pamiętajmy, że prawo nakłada na nas obowiązek meldunkowy, a jego posiadanie z całą pewnością ułatwia prowadzenie codziennych spraw. Szacuje się, że ok. 120 aktów prawnych odwołuje się do pojęcia miejsca zameldowania. Oznacza to, że załatwienie wielu naszych spraw może zostać zakłócone lub ograniczone, jeśli nasze miejsce zameldowania jest inne niż faktyczne miejsce zamieszkania. Dane dotyczące meldunku wykorzystywane są m.in. w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury), pomocy z urzędu pracy na wypadek utraty zatrudnienia, dostępu dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół, czy realizacji praw wyborczych. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego skutkuje mniejszymi dochodami z budżetu państwa dla gminy, niższymi wydatkami z funduszu sołeckiego (dla sołectw), a co za tym idzie, skromniejszymi możliwościami gminy w zakresie inwestycji komunalnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie i wiele innych).

Zameldować możemy się w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3, w pokoju nr 5 albo przez internet. W obu przypadkach, zanim przystąpimy do meldunku, konieczne jest przygotowanie dokumentów potwierdzających nasz tytuł prawny do mieszkania - usprawni to całą procedurę. Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, w którym chcemy się zameldować lub posiadamy do niego inny tytuł prawny, do formularza dołączamy jeden z następujących dokumentów: odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej; umowę cywilnoprawną, na przykład umowę najmu; decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu. Jeżeli czynności dokonujemy w imieniu innej osoby, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa.

Aby zameldować się przez internet, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, pozwalającego na załatwienie spraw administracyjnych online. Meldujemy się poprzez stronę www.obywatel.gov.pl, na której wybieramy interesującą nas usługę (meldunek), potwierdzamy tożsamość profilem zaufanym. W przypadku meldunku na pobyt stały nie ponosimy żadnych kosztów. Bezpłatne jest również wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.