Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu ” zaprasza do uczestnictwa w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 z perspektywą do 2023.

Warsztat refleksyjny odbędzie się 19 lutego w Centrum Turystycznym Granitowego Szlaku przy ul. Sportowej 4 w Dobromierzu o godzinie 13:00. Mogą wziąć w nim udział nie tylko członkowie zarządu, rady, ale też beneficjenci i wnioskodawcy. Celem spotkania będzie podsumowanie poprzedniego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD. 

Zgłoszenia udziału w warsztacie należy dokonać do 15 lutego na adres e-mail biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl, lub pod nr. tel. 661 238 869.