Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

- Jaworzyna Śląska

Działka nr 513/7 o pow. 1,1362 ha

Cena wywoławcza: 1 089 729,00 zł

Godz. przetargu: 10.00

Księga wieczysta Nr SW1S/00020121/6

Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich

Do wartości działki uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się 9 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej,
ul. Powstańców 3 pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do 3 kwietnia na konto Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej:

PKO BANK POLSKA 81 1020 5226 0000 6102 0727 7645.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3.

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: www.bip.jaworzyna.net (w zakładce Sprzedaż nieruchomości).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3, pok. nr 109 - I piętro,pod nr. telefonu: 74 848 92 36 w godzinach pracy urzędu.