Koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w tym roku mogą się starać o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Do końca czerwca złożyły one blisko 13,7 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę ok. 116,31 mln zł.

Ze statystyk wynika, że obecnie do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych jest 15,4 tys. tych organizacji. Dotychczas o wsparcie na prowadzenie działalności statutowej w 2024 roku wystąpiło blisko 13,7 tys. z nich. Biura powiatowe przyjmują wnioski od 25 marca do 30 września 2024 r. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów.

Budżet na ten cel wynosi 120 mln zł. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i uzależniona od liczebności kół. 8 tys. zł mogą otrzymać liczące nie więcej niż 30 osób, stawka 9 tys. zł dotyczy tych składających się z 31-75 członków, natomiast w przypadku jeszcze liczniejszych KGW kwota dofinansowania to 10 tys. zł.

Otrzymane fundusze mogą zostać spożytkowane na m.in.:

- aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

- działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

- wspieranie przedsiębiorczości kobiet;

- inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

- upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

- rozwój kultury ludowej – w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Od uruchomienia programu wsparcia dla kół gospodyń wiejskich w 2018 r. do końca 2022 r. ARiMR przekazała im 311 mln zł. Wartość przyznanej pomocy w poszczególnych latach kształtowała się następująco: 2018 r. – ponad 16,3 mln zł; 2019 r. – prawie 29,7 mln zł; 2020 r. – blisko 32,9 mln zł; 2021 r. – ponad 55,8 mln zł; 2022 r. – 61,6 mln zł; 2023 r. – ponad 114 mln zł.

Więcej informacji oraz wniosek o przyznane wsparcia – otwórz