Kto i kiedy musi wymienić piec? Jakie są możliwości dofinansowania do tej wymiany? Jak poradzić sobie z wnioskiem i rozliczeniem inwestycji? Odpowiedzi na te i inne pytania można było uzyskać podczas spotkania, jakie odbyło się w czwartek, 18 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jaworzynie Śląskiej. Wzięło w nim ponad 50 osób.

Spotkanie prowadziła Marlena Kędzior – doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Omówiła uchwały antysmogowe, które już od lipca zakazują używania najmniej efektywnych źródeł ogrzewania. Przedstawiła założenia i korzyści programów „Czyste Powietrze” kierowanego do właścicieli domków jednorodzinnych i „Ciepłe Mieszkanie” kierowanego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Odpowiedziała również na wszystkie pytania uczestników spotkania i wyjaśniała indywidualne sytuacje.

Przypomnijmy, Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Dotację można także uzyskać na prace termomodernizacyjne służące poprawie efektywności energetycznej budynków oraz instalację OZE. Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie.

W Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu. Dzięki temu można skorzystać z pomocy pracownika zarówno na etapie składania wniosku, jak i jego rozliczenia. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, pokój nr 109.


Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest natomiast poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Program wspiera zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w ramach programu można uzyskać od pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej w pokoju nr 207, II piętro oraz pod numerem telefonu 74 848 92 33. Wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej urzędu w zakładce „Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie” lub wydrukowane w biurze obsługi interesanta w urzędzie.