W maju mieszkańcy poszczególnych sołectw wybrali swoich sołtysów. 19 czerwca spotkali się oni z przedstawicielami gminy, policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Usług Komunalnych, aby omówić sprawy bieżące.

Spotkanie odbyło się w środę, 19 czerwca w sali narad Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. Wzięli w nim udział burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, zastępca burmistrza Justyna Chrebela, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Bytniewska, kierownik Komisariatu Policji w Jaworzynie Śląskiej Piotr Galicki, prezes Zakładu Usług Komunalnych Ryszard Dyko.

Sołtysi zapoznali się m.in. z informacjami o działalności poszczególnych jednostek i instytucji, możliwości pozyskania kopert życia dla mieszkańców, które są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej, czy formami zgłaszania nieprawidłowości bądź wykroczeń. Reprezentanci sołectw mieli również możliwość zadawania pytań i omówienia nurtujących ich spraw.