Wszelkich informacji na temat funduszy unijnych będzie można zasięgnąć na miejscu w Jaworzynie Śląskiej. W poniedziałek, 24 czerwca w Urzędzie Miejskim będzie funkcjonował Mobilny Punkt Informacyjny. Konsultacje będą bezpłatne.

W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji na temat aktualnych i przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym zasad i procedur ubiegania się o dotacje. Będzie można dowiedzieć się m.in., czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do unijnego wsparcia. Aktualny zakres projektów unijnych to m.in. środki na rozpoczynanie lub rozwój własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani dowiedzą się także, do jakich instytucji należy się zgłaszać w przypadku ubiegania się o środki. 

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował 24 czerwca w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 w godz. 10.30-13.00.