Wszystkie trzy szkoły w naszej gminie oraz Zakład Usług Komunalnych przejdą termomodernizację. Gmina Jaworzyna Śląska dostała na ten cel 18 milionów złotych.

Środki zostały przyznane w ramach środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa. Nabór ogłoszony był w ramach działania 9.5 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Złożono 29 wniosków i wszystkie otrzymały dofinansowanie.

Dodatkowo Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu kolejnych 20 milionów złotych na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 – finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które spełniły wymagane kryteria, ale nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków na nabór. Dzięki temu dofinansowanie otrzymają łącznie 32 projekty na kwotę ponad 76 milionów złotych.

Do naszej gminy trafi 18 milionów złotych. 6 milionów 320 tys. zł na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Mickiewicza oraz w Starym Jaworowie. 10,5 miliona złotych przyznano na termomodernizację budynków szkoły w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II oraz w Pastuchowie. Na termomodernizację budynku Zakładu Usług Komunalnych przyznano milion 200 tys. zł.