Ponad 111 tysięcy złotych dofinansowania otrzymały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jaworzyna Śląska w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. We wtorek, 19 września w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu przedstawiciele jednostek odebrali promesy na zakup specjalistycznego sprzętu.

Jednostki OSP z terenu naszej gminy za otrzymane dofinansowanie kupią m.in. mundury bojowe, hełmy, czujniki wielogazowe, detektory prądu, węże, pompy, wytwornice pianowe i piły ratownicze.

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2023 roku (dawniej program „Mały Strażak”) realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem tego programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W 2023 roku jednostki z terenu gminy Jaworzyna Śląska otrzymają dotacje w wysokości:

OSP Jaworzyna Śląska – 18 578,99 zł

OSP Bolesławice – 17 619,30 zł

OSP Nowice – 19 343,80 zł

OSP Pastuchów – 19 453,18 zł

OSP Pasieczna – 18 221,40 zł

OSP Piotrowice Świdnickie – 17 830 zł.