Przyjmowane są już wnioski o preferencyjny zakup węgla na sezon grzewczy 2023/2024. Jest to polski węgiel z kopalni „Sobieski” Jaworzno. Nie będzie obowiązywał limit ilościowy na gospodarstwo domowe.

Przypominamy, jak wygląda procedura sprzedaży węgla:

1.złożenie wniosku w urzędzie

2.weryfikacja wniosku

3.powiadomienie wnioskodawcy o rozpatrzeniu wniosku

4.uiszczenie opłaty za zakup węgla przez wnioskodawcę na konto Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej:

75 1020 5226 0000 6902 0722 7988

w tytule zapłaty należy podać: „zapłata za węgiel” oraz imię, nazwisko i adres osoby, za którą uiszczana jest zapłata za węgiel

5.odebranie faktury na zakup węgla i złożenie oświadczenia

6.odbiór osobisty lub zlecenie transportu węgla ze składu.

Wnioski na zakup węgla na sezon 2023/2024 można otrzymać w biurze obsługi interesanta lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.jaworzyna.net/preferencyjny-zakup-wegla. Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:

  • papierowej w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej,
    ul. Powstańców 3, w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do15.30
  • elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z usługi: „Wyślij pismo ogólne” na adres "Gmina Jaworzyna Śląska". Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać:
  • podpisem kwalifikowanym lub
  • podpisem zaufanym 

Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail)

Cena zakupu 1 tony węgla to 1 950 złotych brutto.

Informujemy, iż koszt transportu z miejsca odbioru węgla w gminie ponoszą kupujący. Wnioski o zakup paliwa stałego rozpatrywane będą wg. kolejności ich złożenia do wyczerpania ilości zapasów przeznaczonych do sprzedaży końcowej.