Nowa jezdnia, miejsca parkingowe i chodniki – dobiegły końca prace związane z remontem ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej. We wrześniu zakończyły się odbiory.

W ramach inwestycji przebudowana została gminna droga nr 111247D ul. Ceglana w Jaworzynie Śląskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do przejazdu kolejowego. Zmianie uległa geometria całego skrzyżowania z ul. Wolności, w efekcie czego zwiększony został promień skrętu, a tym samym komfort skrętu dla nadjeżdżających od strony Czech. W ramach wykonanych prac powstała nowa jezdnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, nowe miejsca parkingowe, chodniki z kostki betonowej, nowe zjazdy z kostki betonowej, utwardzone oraz odwodnione zostały tereny przy garażach. W celu odwodnienia nowo wybudowanej drogi powstała kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi. Powstał również nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowano oświetlenie uliczne poprzez zamontowanie nowych słupów oraz opraw oświetlenia ulicznego LED. Doświetlone zostało również przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Wolności. W ramach wykonanych prac wybudowano także kanalizację teletechniczną na całym odcinku przebudowywanej drogi oraz wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowej. Dla poprawy bezpieczeństwa, zamontowano próg zwalniający. Nasadzone zostały również drzewa ozdobne na całym odcinku drogi oraz wysiano trawę. Wartość robót budowlanych wyniosła 3 529 922,32 zł. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 1 892 015,30 zł.