Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kłodzku i 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku realizują kolejną edycję projektu Ministerstwa Obrony Narodowej pt. „Trenuj z wojskiem w ferie”.

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia wojskowe wszystkich osób chętnych ze środowiska cywilnego w wieku 15 – 65 lat. Osoby nieletnie potrzebują zgody rodzica/opiekuna.

Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością – posługiwania się bronią, strzelanie na trenażerze, przetrwanie, zachowanie podczas alarmów, walka wręcz, rzut granatem. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów – zawodowych żołnierzy, w jednostce wojskowej.

Zapisów na szkolenie można dokonywać pod numerem telefonu: 261-647-406 lub pod adresem: 22bpg.klub@ron.mil.pl.