Do 12 marca koła gospodyń wiejskich mogą zgłosić się do III edycji konkursu dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta.

Konkurs organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez małżonkę prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę, został objęty jej honorowym patronatem.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 2023 r.
– ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r.

Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

Konkurs na szczeblu wojewódzkim obejmuje:
– ocenę formalną kart zgłoszeniowych
– ocenę przesłanych materiałów audiowizualnych.

Koła, które uzyskają – w ramach każdego województwa – największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.
Komisja konkursowa – na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez koła – dokona wyboru laureatów na szczeblu wojewódzkim. Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu 2023 r. i opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej www.prezydent.pl.
 
Koło gospodyń wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu konkursu w lipcu 2023 r., który planowany jest w formule stacjonarnej. Koła, które zajmą na etapie wojewódzkim 2. i 3. miejsce – w ramach każdego województwa – otrzymają dyplomy laureatów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp