Mieszkańcy Pastuchowa nieustannie pokazują, jak należy się integrować i działać na rzecz rozwoju i poprawy estetyki sołectwa. Dzięki 8 tys. zł dofinansowania, jakie pozyskali z budżetu województwa, m.in. zamontują nową tablicę informacyjną i dokonają nowych nasadzeń. Wspólnymi siłami uporządkowali już teren, na którym stanie tablica.

26 lipca mieszkańcy sołectwa zakasali rękawy i wysprzątali teren w centrum wsi. To tu stanie nowa tablica informacyjna, zostaną zamontowane donice i posadzone kwiaty. W lutym koło gospodyń wiejskich „Fit Babki” z Pastuchowa złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w ramach „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” wsparcie społeczności lokalnych w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. W maju odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. KGW „Fit Babki” Pastuchów otrzymało 8 tysięcy złotych na renowację tablicy informacyjnej i zasadzenie kwiatów w centrum wsi. - Projekt ma na celu wymianę tablicy, służącej społeczności lokalnej do komunikacji oraz upiększenie terenu poprzez zamontowanie donicy i nasadzenie roślin kwitnących. Zaangażowaliśmy mieszkańców, zarówno dużych jak i małych w uprzątnięcie terenu. Przed nami montaż tablicy, ustawienie donic i nasadzenia. Na koniec zaprosimy wszystkich na festyn sołecki – mówi sołtys wsi Danuta Stelmach.

W realizację zadania włączyła się aktywna grupa ludzi działających na rzecz wsi: Koło Gospodyń Wiejskich, sołtys, Rada Sołecka, OSP Pastuchów i seniorzy.

Całkowity koszt zadania oszacowano na 10 tys. złotych. Wszystkie prace zakończa się do października 2023 r.

Foto: FB Pastuchów – nasza wieś