Mierzy podstawowe parametry życiowe, jest wyposażona w czujnik upadku, a także umożliwia bezpośrednie połączenie z teleopieką. Kilkudziesięciu seniorów z gminy Jaworzyna Śląska odebrało specjalne opaski monitorujące stan ich zdrowia.

Sprzęt zakupiono w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, do realizacji którego przystąpiła gmina Jaworzyna Śląska. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób powyżej 65. roku życia poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. 

Opaska regularnie dokonuje pomiarów najważniejszych parametrów życiowych. Każda sytuacja, niebezpieczna dla zdrowia i życia użytkownika, jest automatycznie wykrywana przez opaskę, która alarmuje telemedyczne centrum ratunkowe. Pracujący w nim wykwalifikowani ratownicy udzielają zdalnie pomocy - dzwonią po zespół ratownictwa medycznego lub kontaktują się z wyznaczonym opiekunem.

W ramach programu 45 osób z terenu naszej gminy, w tym 10 mężczyzn i 35 kobiet, otrzymało opaskę monitorującą stan zdrowia z bezpłatnym świadczeniem usługi teleopieki. W samej Jaworzynie Śląskiej zostało rozdysponowanych 35 opasek, natomiast na terenie sołectw - 10. Opaska regularnie dokonuje pomiarów najważniejszych parametrów życiowych. 

W przypadku dużego zainteresowania tą formą wsparcia seniorów, istnieje możliwość zwiększenia liczby osób korzystających z programu w 2024 roku. Za realizację programu na terenie gminy odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej.