Dobiegają końca prace związane z budową gminnego ogólnodostępnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych. Skate park, siłownia zewnętrzna, plac do ćwiczeń sprawnościowych, ścieżka zdrowia – to tylko część atrakcji, z których będą mogli korzystać mieszkańcy. Udostępnienie obiektu planowane jest w kwietniu.

W ramach realizacji zadania zakończono już budowę skate parku, nieogrodzonej siłowni zewnętrznej, ogrodzonego placu z urządzeniami do ćwiczeń, częściowo ogrodzonego placu o nawierzchni piaskowej i trawiastej z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych z ławkami, placu postojowego, leśnej ścieżki zdrowia z 10 urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych. Ustawiono ławki i kosze na śmieci. Wykonano nowe oświetlenie. Zamontowano monitoring. Obecnie trwają ostatnie prace związane z zagospodarowaniem i niwelacją terenu wokół obiektu. Mają się one zakończyć do 31 marca. – Urządzenia zostały rekreacyjno-sportowe dobrano tak, by służyły mieszkańców wszystkich grup wiekowych, począwszy od najmłodszych, po seniorów włącznie. Jestem przekonany, że będzie to doskonałe miejsce rekreacji w naszej gminie – mówi burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.

Koszt inwestycji wyniósł 3 miliony 254 tys. zł. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.