Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu przypomina, że ze względu na poprawę sytuacji epidemiologicznej należy oczekiwać przywrócenia obowiązku posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków oraz badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych.