Na terenie gminy prowadzone są prace terenowe zawiązane z wykonaniem dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych w celu sporządzenia gminnej ewidencji zabytków.

Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość oraz pomoc w przypadku trudności lokalizacyjnych zabytków. Właściciele obiektów proszeni są o udostępnienie posesji celem wykonania zdjęć.

Wykonawca posiada przy sobie upoważnienie do wykonywania zdjęć oraz umowę potwierdzającą zlecenie prac. Inwentaryzacją objęte są wszystkie obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków.