Wyposażenie świetlicy w Pasiecznej, konserwacja rowu, przebudowa drogi w Starym Jaworowie – to część zadań, na które gmina Jaworzyna Śląska pozyskała środki z budżetu województwa dolnośląskiego. We wtorek, 23 maja w Szczawnie-Zdroju odbyło się uroczyste wręczenie promes.

Samorządowcom z subregionu wałbrzyskiego promesy wręczali wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko oraz radny sejmiku dolnośląskiego Jerzy Dec. Dotyczyły one zadań realizowanych w ramach programów:

- Odnowa Dolnośląskiej Wsi,

- Melioracje wodne,

- Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej,

- Program dotacji na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

- Bardzo się cieszę, że jako samorząd województwa kierujemy kolejne fundusze dla byłego województwa wałbrzyskiego, które przez wiele lat pozostawało niedofinansowane. Od wielu lat zabiegamy o to, aby południe Dolnego Śląska mogło rozwijać się tak prężnie, jak pozostała część województwa. I to się właśnie teraz dzieje – mówił Grzegorz Macko.

Gmina Jaworzyna Śląska otrzymała dofinansowanie na zadania:

- budowa drogi gminnej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Nowym Jaworowie - etap I (od drogi wojewódzkiej do boiska) 180 tys. zł,

- budowa drogi gminnej w Starym Jaworowie (łącznika od drogi gminnej przez wioskę do drogi wojewódzkiej) 134,7 tys. zł,

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pasiecznej - 40 tys. zł,

- konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska 35 tys. zł.

Promesy dla naszej gminy odebrała zastępca burmistrza Jaworzyny Śląskiej Justyna Chrebela.

Realizacja inwestycji nastąpi jeszcze w tym roku.