Renowacja tablicy informacyjnej, nowe nasadzenia, festyn integracyjny – Koło Gospodyń Wiejskich „Fit Babki” w Pastuchowie otrzymało 8 tys. złotych dofinansowania z budżetu województwa dolnośląskiego na upiększenie swojej wsi.

Mieszkańcy Pastuchowa regularnie pokazują, jak należy się integrować i działać na rzecz rozwoju i poprawy estetyki swojego sołectwa. Organizują prace społeczne, festyny i dobrze się ze sobą bawić. W lutym złożyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w ramach „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” wsparcie społeczności lokalnych w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. W maju odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. KGW „Fit Babki” Pastuchów otrzymało 8 tysięcy złotych na renowację tablicy informacyjnej i zasadzenie kwiatów w centrum wsi. - Projekt ma na celu wymianę tablicy, służącej społeczności lokalnej do komunikacji oraz upiększenie terenu poprzez zamontowanie donicy i nasadzenie roślin kwitnących. Chcemy zaangażować mieszkańców, zarówno dużych jak i małych, w to działanie, m.in. uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu, nasadzenia roślin. Na koniec zaprosimy wszystkich na festyn sołecki – mówi sołtys wsi Danuta Stelmach.

W realizację zadania włączy się aktywna grupa ludzi działających na rzecz wsi: Koło Gospodyń Wiejskich, sołtys, Rada Sołecka, OSP Pastuchów i seniorzy.

Całkowity koszt zadania oszacowano na 10 tys. złotych. Wszystkie prace zakończa się do października 2023 r.