Wciąż można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla na sezon grzewczy 2023/2024. Jest to polski węgiel z kopalni „Sobieski” Jaworzno. Nie obowiązuje limit ilościowy na gospodarstwo domowe. Tona groszku kosztuje 1 tys. 150 zł, tona orzecha – 1 tys. 450 zł.

Przypominamy, że procedura sprzedaży węgla obejmuje: złożenie wniosku w urzędzie, weryfikację wniosku, powiadomienie wnioskodawcy o rozpatrzeniu wniosku, uiszczenie opłaty za zakup węgla przez wnioskodawcę na konto Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej: 75 1020 5226 0000 6902 0722 7988 (w tytule zapłaty należy podać: zapłata za węgiel” oraz imię, nazwisko i adres osoby, za którą uiszczana jest zapłata za węgiel), odebranie faktury na zakup węgla i złożenie oświadczenia, odbiór osobisty lub zlecenie transportu węgla ze składu.

Wnioski na zakup węgla na sezon 2023/2024 można otrzymać w biurze obsługi interesanta lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.jaworzyna.net/preferencyjny-zakup-wegla. Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:

* papierowej w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej,
ul. Powstańców 3, w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do15.30;

* elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z usługi: „Wyślij pismo ogólne” na adres „Gmina Jaworzyna Śląska”. Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać: podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail).

Cena zakupu 1 tony groszku wynosi 1 150 złotych brutto, orzecha – 1 450 zł brutto.

Informujemy, iż koszt transportu z miejsca odbioru węgla w gminie ponoszą kupujący. Wnioski o zakup paliwa stałego rozpatrywane będą wg. kolejności ich złożenia do wyczerpania ilości zapasów przeznaczonych do sprzedaży końcowej.