Wspierają potrzebujących, dają nadzieję na lepsze jutro, pomagają mierzyć się z przeciwnościami losu. Są zawsze tam, gdzie są potrzebni. 21 listopada jest szczególny dla wszystkich pracowników służb społecznych. W tym dniu obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. To doskonała okazja do wyrażenia wdzięczności za codzienny wysiłek i trud wkładany w pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Dziękujemy.