Dane o realizacji Programu Czyste Powietrze w Gminie Jaworzyna Śląska na dzień 30.06.2023 r.:
•    Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 165
•    Liczba podpisanych umów - 127
•    Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (zakończonych) - 79
•    Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji (zadania zakończone) – 1 278 272,94 zł-    Przypominamy, że Gmina Jaworzyna Śląska podpisała porozumienie z WFOŚiGW we Wrocławiu, dzięki któremu w gminie działa Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze.
-    Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
-    W ramach działalności punktu mieszkańcy gminy mogą m.in. skorzystać z pomocy pracowników w przygotowaniu wniosku, jego rozliczeniu, a także mogą złożyć podpisany wniosek w sekretariacie gminy. Więcej informacji o programie można uzyskać pod nr tel.   (74) 84-89-230, (74) 84-89-238, (74) 84-89-310.
-    Szczegóły na temat Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/