Parafie w Jaworzynie Śląskiej, Milikowicach i Pastuchowie otrzymają wsparcie finansowe w wysokości ponad 1 miliona 150 tys. zł na prace konserwatorskie.

Środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dzisiaj ogłoszono listę obiektów, które otrzymają dofinansowanie.

W gminie Jaworzyna Śląska środki trafią do:

- parafii pw. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej na konserwację i restaurację ołtarza głównego - 183 870,60 zł;

- parafii pw. św. Michała Archanioła w Milikowicach na renowację kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Milikowicach - 481 817,00 zł;

- parafii pw. św. Barbary w Pastuchowie – na prace związane z odsłonięciem i konserwacją średniowiecznych fresków oraz detali architektonicznych z XIII-XVI w. odkrytych w kościele – I etap - 488 208,00 zł.