Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2023 r. ,
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2023 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 r.
  • od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.
  • od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2024 r.

W okresie zasiłkowym trwającym od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 października 2024 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku 2022.

1) Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9, art.14,art. 15, art.15a, art.15b, art.16, art. 17 i art.17c. począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego

Formularze wniosków dostępne są w pok. nr 6 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https:// www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składa się :

  • tradycyjnie – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej:
  • elektronicznie-za pomocą:
  • listownie

58-140 Jaworzyna Śląska , ul. Powstańców 3 pok. nr 6 tel. 74 848 94 64

poniedziałek- wtorek od 8:00 do 12:00

środa – nieczynne

czwartek – piątek od 12:00 do 15:00

Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : https://epuap.gov.pl/

Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia rodzinne do wniosku należy dołączyć odpowiednie zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.