Wciąż trwają prace projektowe związane z ustaleniem dokładnego przebiegu linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa. Obecnie najbardziej prawdopodobny jest wariant rekomendowany przez projektantów – z przebiegiem przez Świdnicę.

Opracowaniem studium dla projektowanej linii  Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa zajmuje się, wyłoniona przez CPK w przetargu, firma BBF Sp. z o.o. W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem mieszanym, przewidzianym dla  kolei dużych prędkości: do 250 km/h, a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Na wniosek samorządów rozpatrywany był także hipotetyczny wariant przebiegu przez Jaworzynę Śląską. Jednak z analizy przeprowadzonej przez projektantów byłby to przebieg o wiele droższy, a jednocześnie wymagałby znacznej ingerencji w istniejącą zabudowę. Powyższy wariant zarówno przez projektantów jak i samorządy został odrzucony.

Obecnie najbardziej prawdopodobnym wariantem jest przebieg przez Świdnicę lub pośrednie warianty, które byłyby uzasadnione ekonomiczne, a z drugiej strony w jak najmniejszym stopniu ingerowałyby w istniejącą zabudowę.