Do 9 października można składać wnioski w konkursie grantowym Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „Patroni Roku 2022”. Wysokość grantów na projekty upamiętniające patronów roku może wynieść od 1000 zł do 30 tys. zł.

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Granty można uzyskać na projekty upamiętniające patronów roku 2022, którymi są: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki, Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Bruno Schulz, Romantyzm Polski oraz Botanika.

Formy działań, na które można uzyskać Grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
 • konferencje, spotkania, sympozja, wykłady, webinaria, warsztaty, szkolenia;
 • publikacje, wydawnictwa, filmy dokumentalne;
 • koncerty, spektakle, konkursy recytatorskie;
 • wydarzenia plenerowe;
 • wystawy;
 • audycje radiowe, telewizyjne;
 • aplikacje mobilne;
 • projekty innowacyjne, multimedialne.

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

 • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8),
 • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5).

Aby ubiegać się o grant należy przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i budżet, niezbędne dokumenty w tym zgody i oświadczenia, a następnie złożyć wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie:

https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/

Termin przyjmowania wniosków upływa 9 października.

Regulamin konkursu grantowego „Patroni Roku 2022” jest dostępny na stronie:

https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/