Ogrzewasz dom inaczej niż węglem? Otrzymasz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej. Warunkiem otrzymania środków jest poprawne złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek energetyczny przeznaczony jest dla gospodarstw, których właściciele mają wpis w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wniosek o dodatek wypełniany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Wnioski będą weryfikowane także w oparciu o inne dane zgromadzone w gminie, może zostać także przeprowadzony wywiad środowiskowy.

Pomoc finansową otrzymają gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ciepła jest pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG lub olej opałowy. Najwięcej, 3 tysiące złotych, dostanie pierwsza grupa. 

Pozostałe gospodarstwa otrzymają:

  • 2000 zł na olej opałowy;
  • 1000 zł na drewno kawałkowe;
  • 500 zł na gaz skroplony LPG.

Wzór wniosku dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej oraz w załączniku do tekstu. Należy go składać razem z pobraną i wypełnioną klauzulą (załącznik do tekstu) w OPS przy ul. Powstańców 3, w pokojach nr 9 i 13 do 30 listopada. Warto wnioskować o wypłatę dodatku w formie przelewu na konto bankowe, to przyspieszy wypłatę środków.