W Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Dzięki temu można skorzystać z pomocy pracownika zarówno na etapie składania wniosku, jak i jego rozliczenia. W czwartek, 29 września organizowane jest spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych programem mieszkańców. 

Spotkanie odbędzie się o godz. 15.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Powstańców 3. Poprowadzą je pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. Podczas spotkania omówione zostaną zasady programu i korzyści płynące z uczestnictwa w nim. 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Dotację można także uzyskać na prace termomodernizacyjne służące poprawie efektywności energetycznej budynków oraz instalację OZE. Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie.

Punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać szczegółowe informacje dla mieszkańców, znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00. Nr tel. 74 848 93 10 oraz 74 848 92 30.