W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” prosi wszystkich mieszkańców obszaru grupy o wypełnienie krótkiej ankiety. Celem badania jest uzyskanie informacji o efektach funkcjonowania stowarzyszenia oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 z perspektywą do roku 2023.

Link do ankiety: https://cutt.ly/ankieta_lgd

Termin wypełniania ankiet upływa 7 sierpnia 2022 r.