ARiMR zaprasza koła gospodyń wiejskich do udziału w konkursie „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!” Zadanie polega na stworzeniu gadżetu nawiązującego do tradycji polskiej wsi.

Konkurs skierowany jest do kół zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Zadanie polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Koło może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, przesyłając wraz z dokumentacją jej zdjęcia poglądowe (maksymalnie 5). Technika wykonania jest dowolna. Należy własnoręcznie przygotować wytwór rękodzielniczy nawiązujący do lokalnych tradycji.

Prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane w jak największym stopniu z surowców naturalnych (wiklina, ceramika, szkło, drewno, włókno, tkaniny naturalne, itp.)

Komisja będzie oceniać kreatywność, wykorzystanie naturalnych surowców, jakość, estetykę, możliwość dalszego powielania pracy jako gadżetu do promowania ARiMR.

Konkurs trwa do 14 października 2022 r. 

Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 3 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 2 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 1 tys. zł).

W pierwszej edycji konkursu zorganizowanej w 2021 roku wzięło udział 291 kół gospodyń wiejskich. Zwyciężyło KGW Jarzębina, które otrzymało m.in. lodówkę oraz kuchnię gazową.

Drugie miejsce zajęło KGW Giedlarowa. W ręce pań trafiły ekspres do kawy i dwa parowary.

Trzecie miejsce przypadło w udziale KGW Brzeźno, panie otrzymały bemar elektryczny i gofrownicę. 

ARiMR wyróżniło 27 kół gospodyń wiejskich.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-udz...