Samorząd województwa dolnośląskiego zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”. Sołectwa będą nagradzane w jednej z dwóch konkurencji: „najpiękniejsza wieś” i „najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”.

To już czternasta edycja konkursu. Realizowany jest on w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu, promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych oraz poprawę warunków życia na wsi. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach: „najpiękniejsza wieś” i „najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez gminę zgłoszenia znajdującego się na stronie: https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/konkurs-piekna-wies-dolnoslaska/ w załączniku do regulaminu. 

Termin zgłoszenia upływa 31 sierpnia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Z dopiskiem: Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”.

O wyborze laureatów zadecyduje komisja konkursowa powołana przez marszałka województwa dolnośląskiego.

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z panią Karoliną Manecką (tel. 71 776 97-36, adres e mail: karolina.manecka@dolnyslask.pl) lub panią Hanną Gierczak (tel. 71 776 90-30, adres e-mail: hanna.gierczak@dolnyslask.pl).