Właściciele oraz zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 30 czerwca mieli czas na złożenie deklaracji o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Osoby, które nie wywiązały się z obowiązku, w dalszym ciągu mogą złożyć deklarację na stronie ceeb.gov.pl lub w Urzędzie Miejskim w formie papierowej. Za niezłożenie deklaracji grozi kara finansowa.

Przypominamy, deklarację można złożyć:

1)    w formie elektronicznej, wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Jej wypełnienie w aplikacji nie zajmie dłużej niż kilka minut.

2)    w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej.

Należy też pamiętać, że obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje:

  • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”.