Jeszcze do 14 lipca można ubiegać się o dofinasowanie na restrukturyzację małych gospodarstw. Można uzyskać na ten cel premię w wysokości 60 tys. zł. Dotychczas w ramach trwającego naboru ARiMR zarejestrowała 3525 wniosków na kwotę 211,5 mln zł.

Tegoroczny nabór rozpoczął się 16 maja. Wnioski o wsparcie można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Rolnik, który chce rozwijać swoje małe gospodarstwo, może otrzymać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Ubiegać się o nią mogą posiadacze gospodarstw obejmujących co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomości służących do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana jest w dwóch ratach. 80 proc. kwoty rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a pozostałe 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.