Przedmioty wielkogabarytowe, gruz, sprzęt AGD, odpady zielone – to odpady, które należy zutylizować w określony sposób. Nie wolno ich wyrzucać czy wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne i punktach przeznaczonych na segregację odpadów (tzw. gniazdach), ani tym bardziej wyrzucać w miejsca nieprzeznaczone. Tymczasem w ostatnich dniach w Jaworzynie Śląskiej zlokalizowano dwa punkty, gdzie ktoś „urządził” nielegalnie wysypisko. Za takie działanie grożą grzywny w wysokości do 5 tys. złotych.

Do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej notorycznie docierają zgłoszenia o nielegalnym pozbywaniu się śmieci na terenie gminy.
Miejsca przeznaczone do segregacji odpadów, tzw. „gniazda”, są regularnie sprzątane. Za odbiór odpadów z gminy, zgodnie z umową, odpowiada Zakład Oczyszczania Miasta w Świdnicy. Problem pojawia się, gdy przy gniazdach bądź w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych wystawione zostaną odpady wielogabarytowe, gruz, odpady zielone, sprzęt AGD, tworząc tym samym nielegalnie wysypiska. W samej tylko Jaworzynie Śląskiej w ostatnich dniach zlokalizowano dwa tzw. „dzikie wysypiska”, przy ul. Słowackiego - przy transformatorze w pobliżu gniazda, przy ul. Ceglanej - przy torach.

Miejsca te są sprzątane przez Zakład Usług Komunalnych, co generuje dodatkowe koszty wywozu śmieci. To z kolei ma wpływ na wysokość opłat za odbiór odpadów nakładanych na mieszkańców. Osobom, które nielegalnie pozbywają się śmieci, grożą kary finansowe.

Pamiętajmy: wystawianie odpadów wielkogabarytowych obok altan śmietnikowych przed nieruchomość lub w inne miejsce do tego nieprzeznaczone, poza terminami ich wywozu, nie jest niczym innym jak zaśmiecaniem gminy i traktowane jest jako wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Wszelkie odpady problemowe, których nie możemy wyrzucić do śmieci komunalnych, są odbierane od mieszkańców trzy razy w roku sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem wywozu. Odpady te można także dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej w każdą środę (w godz. 12.00-17.00) i sobotę (w godz. 9.00-14.00) po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 74 637 98 37, 669 997 510 lub 669 997 516.

Dbajmy wspólnie o czystość gminy.