Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że 
wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2022 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2022 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.


Formularze wniosków dostępne są w pok. nr 6  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaworzynie Śląskiej oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się:

  • tradycyjnie – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej:

58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Powstańców 3, pok. nr 6,  tel. 74 848 91 81

poniedziałek – wtorek od 8:00 do 12:00

środa – nieczynne

czwartek – piątek od 12:00 do 15:00

  • elektronicznie – za pomocą:

Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/

  • listownie.

Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.