Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2022 r.,
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2022 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2022 r.
  • od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2023 r.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9, art.14, art. 15, art.15a, art.15b, art.16, art. 17 i art.17c. począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego

Formularze wniosków dostępne są w pok. nr 6 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-sw...

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składa się :

  • tradycyjnie – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej:
  • elektronicznie - za pomocą:
  • listownie.

58-140 Jaworzyna Śląska , ul. Powstańców 3 pok. nr 6 tel. 74 848 94 64

poniedziałek- wtorek od 8:00 do 12:00

środa – nieczynne

czwartek – piątek od 12:00 do 15:00

Portalu Informacyjno – Usługowego: Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/

Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia rodzinne do wniosku należy dołączyć odpowiednie zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.