Szkoły podstawowe z gminy Jaworzyna Śląska otrzymają bezpłatne czujniki smogu i tablice LED do wyświetlania wyników pomiarów w ramach projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) to projekt edukacyjno-informacyjny realizowany przez NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS). Dotychczas uczestniczyło w nim ponad 500 szkół, a teraz – w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego wiosną br. naboru - dołącza do niego 1,2 tys. kolejnych placówek.

Dane zbierane przez czujniki będą na bieżąco przesyłane do centralnego serwera i uśredniane w 5-minutowych okresach pomiarowych. W pobliżu placówki aktualny odczyt będzie widoczny dla społeczności szkolnej i mieszkańców miejscowości dzięki zainstalowanej na budynku tablicy informacyjnej – wyświetlać się na niej będzie aktualna wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły. Dane będą także prezentowane na stronie esa.nask.pl.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt unikalny na skalę europejską, który łączy dwa ważne obszary: edukację ekologiczną i edukację cyfrową. Uczniowie z 1,2 tys. szkół będą korzystać z pomiarów jakości powietrza, dzięki zainstalowanym na budynkach placówek czujnikom. Będą również uczestniczyć w zajęciach o smogu z wykorzystaniem cyfrowych materiałów, które będą udostępnione szkołom za pośrednictwem platformy e-learningowej eduESA. Na platformie eduESA nauczyciele znajdą scenariusze lekcji, materiały szkoleniowe i filmy. Otrzymają również zaproszenie na szkolenia i webinary, dzięki którym pogłębią swoją wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza i poznają zadania, które czekają na nich w czasie realizacji projektu.