Informujemy, że w chwili obecnej nie obowiązują przepisy dot. tzw. dodatku węglowego. Prace nad ustawą nie zostały zakończone. Wobec powyższego informujemy, że w chwili obecnej Gmina Jaworzyna Śląska nie przyjmuje jakichkolwiek wniosków o dodatek węglowy oraz nie może udzielać informacji w tym zakresie.

Po wejściu w życie ustawy na bieżąco będziemy informować o możliwościach i zasadach uzyskania wsparcia.