Modernizacja Centrum Integracji Aktywności Społecznej, budowa placów zabaw, przebudowa przyszkolnych obiektów sportowo-rekreacyjnych – na realizację tych zadań gmina Jaworzyna Śląska pozyskała 3,2 miliona złotych dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych, kierowanego do sołectw popegeerowskich.

Wykaz działań planowanych w ramach realizacji inwestycji:

- modernizacja CIAS w Nowicach, Witkowie wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb działalności społeczności lokalnej, w tym stowarzyszeń, KGW itp.,

- budowa placów zabaw w Bagieńcu i Bolesławicach, łączących funkcje sportowo-rekreacyjne wraz z oświetleniem (w tym energooszczędnym),

- modernizacja przyszkolnych obiektów pełniących funkcje sportowo-rekreacyjno-edukacyjne w Pastuchowie i Starym Jaworowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu,

- opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w Milikowicach.

W ramach zadania zaplanowano również wyłonienie inspektora nadzoru.

- Pozyskane środki to efekt doskonałej współpracy z administracją rządową oraz samorządową, za którą w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję, szczególnie Michałowi Dworczykowi – szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ireneuszowi Zysce - wiceministrowi klimatu i środowiska, Marcinowi Gwóździowi - posłowi na sejm RP, Grzegorzowi Macko - radnemu sejmiku wojewódzkiego i Arturowi Fiołkowi – doradcy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – mówi burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.