Metody weryfikacji nowego sposobu rozliczeń przez organy podatkowe oraz ZUS będą tematem webinarium, do udziału w którym zaprasza Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczne „Invest-Park”. Szkolenie odbędzie się w poniedziałek, 20 czerwca w godzinach od 10.00 d0 12.00.

W trakcie spotkania zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia: 

  1. Kalkulacja wynagrodzeń od lipca 2022 r., w tym wprowadzenie nowej skali podatkowej, likwidacja ulgi dla kasy średniej oraz podwójnej kalkulacji zaliczki,
  2. Odliczanie składki zdrowotnej,
  3. Składka zdrowotna prokurentów oraz komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej,
  4. Zwolnienia podatkowe,
  5. Podstawowe zasady kontroli podatkowej oraz ZUS,
  6. Zawiadamianie o przeprowadzaniu kontroli,
  7. Instytucja sprzeciwu,
  8. Uprawnienia i obowiązku kontrolujących,
  9. Zakończenie kontroli - skutki.

Spotkanie poprowadzą:

Agata Żemełko - doradca podatkowy w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Wspiera polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa  z różnych sektorów gospodarki w tematach podatkowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, a także aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Jest wielokrotnym prelegentem konferencji i szkoleń podatkowych, zarówno o charakterze otwartym, jak i dedykowanych określonym klientom.

Ludwika Nawrot - licencjonowany doradca podatkowy. Od maja 2022 r. współpracuje  kancelarią SDZLEGAL SCHINDHELM, reprezentując klientów  w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Ponadto wspiera polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki w tematach podatkowych. Doradza w zakresie wyboru najkorzystniejszego modelu biznesowego i w realizacji projektów due diligence mających na celu ograniczanie ryzyka podatkowego

w prowadzonej działalności. Jest wielokrotnym prelegentem konferencji i szkoleń podatkowych, zarówno o charakterze otwartym, jak i dedykowanych określonym klientom. Precyzyjnie wykłada kwestie dotyczące kontroli podatkowych, kontroli celno - skarbowych, postępowań podatkowych, które zgłębi podczas tegorocznego wystąpienia. 

LINK DO REJESTRACJI: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/polski-lad-2-0-na-co-sie-przygotowac-metody-weryfikacji-nowego-sposobu-rozliczen-/register?_gl=1*lcpzlo*_ga*MTAyMTkyNTg5LjE2NDk0MDkzOTc.*_ga_K7H94QHX99*MTY1NTEyMTE1NC44MS4xLjE2NTUxMjQ0NDAuNTA.&_ga=2.201397969.1175818697.1655114340-102192589.1649409397&_gac=1.217844258.1654863924.EAIaIQobChMI0urKwPCi-AIVBigYCh0m3QLmEAAYASAAEgIuSPD_BwE