W piątek, 6 maja w hali sportowo-edukacyjnej przy ul. Świdnickiej 15a odbędzie się XXXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Porządek obrad:

*Otwarcie sesji.

*Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.

*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/12/22 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

*Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

*Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.

*Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.