Budowa drogi dojazdowej w obrębie Piotrowic Świdnickich, przebudowa chodników na ul. Towarowej, budowa siłowni zewnętrznej w Nowicach, konserwacja rowów melioracyjnych – na realizację tych inwestycji gmina Jaworzyna Śląska pozyskała dofinansowanie w wysokości 1,550 tys. zł z budżetu województwa dolnośląskiego.

W czwartek 12 maja odbyła się sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, podczas której radni przyjęli szereg programów wsparcia dla gmin, szczególnie tych z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej. – Cieszę się, że jedną z tych gmin, które, dzięki wsparciu samorządu województwa, zrealizują ważne społecznie inwestycje, jest gmina Jaworzyna Śląska. Dziękuję za dotychczasową współpracę władzom samorządowym na czele z burmistrzem Grzegorzem Grzegorzewiczem mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na:

- budowę drogi gminnej (od ulicy Spółdzielczej przez „Koreę” do drogi powiatowej Piotrowice - Jaworzyna Śląska) w ramach inwestycji scaleniowych gruntów - 1,395 mln zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zakłada ona wykonanie korytowania, stabilizacji gruntu, ułożenie podbudowy z mieszanki kamiennej granitowej oraz ułożenie warstwy z mieszanki asfaltobetonowej.

Etap II – odcinek od „Korei” do Pastuchowa, wzdłuż bocznicy kolejowej, zaplanowano na 2023 r.

- przebudowę chodników ul. Towarowa (jeden odcinek w stronę Muzeum Kolejnictwa oraz drugi w stronę żwirowni) oraz budowę przejścia dla pieszych - 90 tys. zł z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022.

- budowę siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych we wsi Nowice - 39 tys. zł z „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”

W ramach inwestycji zaplanowano montaż urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, ustawienie ławek.

- konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska - 25 tys. zł.

Dzięki dofinansowaniu konserwacji zostanie poddanych ponad 1,3 kilometra rowów w gminie.

- To ważne dla mieszkańców inwestycje. Wszystkie zostaną zrealizowane jeszcze w 2022 r. Dziękuję marszałkowi Grzegorzowi Macko oraz radnej Ewelinie Szydłowskiej-Kędziera za okazywane naszej gminie wsparcie i bardzo dobrą współpracę – mówi burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz